INFORMACJE

ADRES e-mail:
kontakt@parafiaanna.pl


DANE DO PRZELEWU
nr konta Parafii św. Anny ul. Warszawska 3
Bank Pekao S.A.
31 1240 2177 1111 0000 3574 1651