BIERZMOWANIE

Próba generalna bierzmowania odbędzie się w poniedziałek 24 maja o godz. 18:30 w Kościele. obecność obowiązkowa. Kto nie uregulował składki proszony jest aby to dziś zrobił.

Trwamy w nowennie do Ducha Świętego, która poprzedza przyjęcie sakramentu bierzmowania. Codziennie od o godzinie 17:40 rozpoczyna się nabożeństwo, następnie zostajemy na Mszy Świętej. W poniedziałek i środę po Mszy Świętej będą próby.

W sobotę 22 maja przychodzimy do kościoła na godzinę 10. Jest to czas SPOWIEDZI. Spowiedź jest konieczna przed bierzmowaniem. Należy przyjść przygotowanym do spowiedzi lub przyjść wcześniej, aby przygotować się w kościele. Należy najpierw się pomodlić o światło Ducha Świętego, następnie przypomnieć sobie wsystkie grzechy od ostatniej spowiedzi, warto korzystać z pomocy, z rachunków sumienia czy to w książeczkach czy internecie. Następnie przeprosić Pana Jezusa, że to ja Go ranie, przybijam moimi grzechami do krzyża. Postanowić konkretną poprawę, zrobić sobie postanowienie i dopiero wtedy idziemy do spowiedzi. Spowiedź musi być szczera! Oczywiście po spowiedzi najlepiej od razu odmówić należy pokutę oraz jeśli trzeba wynagrodzić temu kogo się skrzywdziło. Do godziny 11 będzie trwała Adoracja, na której wszyscy zostają. Po 11 będzie próba. Następnie będziemy przygotowywać kościół i otoczenie do bierzmowania czyli sprzątanie.

Przypominam, że sakrament bierzmowania odbędzie się we wtorek 25 maja o godz. 16:00.

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się dn. 7 i 8 maja w salce na plebanii w następującej kolejności:

7 V 2021 r. od godz. 19 przychodzą ci, których nazwisko zaczyna się na literę od “A” do “F”.
8 V 2021 r. godz. 9.00 nazwiska na literę “J”
9:30 nazwiska na literę “K”
10:30 od “L” do “N”
11:30 “S”
12:30 od “T” do “Ż”

Na egzamin trzeba mieć ze sobą
1. Wypełniony indeks (proszę sprawdzić czy jest podpisany, czy jest wpisany święty patron, jeżeli nie ma opinii katechety to rodzice niech napiszą w tym miejscu “Oświadczam że mój syn/córka chodzi w szkole na katechezę” i podpis rodzica.)
2. Jeżeli chrzest był w innej parafii, a ktoś nie dał jeszcze aktu chrztu to na egzamin trzeba mieć.
3. Jeżeli ktoś mieszka na terenie innej parafii niż parafia św. Anny musi przynieść zgodę na bierzmowanie w naszej parafii od księży z parafii na terenie której mieszka.
4. Uzupełnioną kartkę którą dawałem wam na spotkaniu (kto nie ma tej kartki to przed egzaminem wypełni. Na tej kartce zawierają się następujące informacje Imię i nazwisko, Imię z bierzmowania, Data i miejsce urodzenia, Data i miejsce chrztu, (rezem wpiszemy, sprawdzę wam), Miejsce i data bierzmowanie (25 maja 2021 r. parafia Św. Anny w Białej Podl.), Szafarz bierzmowania (Ks. Bp Grzegorz Suchodolski), świadek bierzmowania.

Jakie treści obowiązują na egzamin?

  1. Życiorys swojego świętego patrona
    2. Pacierz
    3. Pytania, które macie do pobrania poniżej lub kto kupił książeczkę to z książeczki. (Nie trzeba się uczyć słowo w słowo tylko rozumnie, trzeba wiedzieć o co chodzi a nie cytować odpowiedź…)

Ewentualny egzamin poprawkowy będzie ustalany indywidualnie. Na egzamin poprawkowy trzeba będzie przyjść razem z rodzicem.

Składka na bierzmowanie (kwiaty, dekoracja, podziękowania dla księży, prezent dla parafii) wynosii 100 zł, które wpłacamy do ks. Rafała.

Kandydat do bierzmowania powinien znać niżej wymienione modlitwy i potrafić odpowiedzieć na podane pytania. To wszystko może pojawić się na egzaminie przed sakramentem.


W naszej parafii obecnie do bierzmowania przygotowują się uczniowie klas ósmych i pierwszych szkoły panadpodstawowej.

Bierzmowanie odbędzie się 25 maja 2021 roku.

W październiku każdy kandydat do bierzmowania uczestniczy w różańcu, a także w spotkaniu w grupkach.


Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom.

Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Kto może przyjąć sakrament bierzmowania?

Chcąc ważnie i godziwie przyjąć sakrament bierzmowania należy spełnić warunki określone prawem kościelnym, a mianowicie:

a) przyjąć wcześniej sakrament chrztu świętego

Chrzest jest pierwszym sakramentem i dopiero po jego przyjęciu można przyjmować ważnie wszystkie inne sakramenty. Dlatego, jeżeli przyjmuje się bierzmowanie poza parafią, w której miał miejsce chrzest, należy przedstawić świadectwo chrztu

b) przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej

Bierzmowanie należy do tych sakramentów, które trzeba przyjmować w stanie łaski uświęcającej. Nazywamy je sakramentami żywych, gdyż przyjmują je ludzie żyjący w przyjaźni z Bogiem, czyli bez grzechu ciężkiego na duszy.

c) być w odpowiednim wieku

Sakrament bierzmowania wprowadza bierzmowanego w odpowiedzialne życie wiarą, dlatego mogą go przyjmować dorośli chrześcijanie. Prawo kościelne wymaga aby kandydat miał używanie rozumu i był zdolny świadomie odnowić przyrzeczenia chrzcielne, jednak dokładniejsze ustalenie granicy wieku pozostawia się do decyzji Konferencji Episkopatu.
W Polsce sprawę tę reguluje instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania, ogłoszona przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 16. 01. 1975r. Postanawia ona, że „sakramentu bierzmowania należy udzielać młodzieży w wieku 14/15 lat”.

d) wykazać się znajomością prawd wiary

Skoro bierzmowany przyjmuje na siebie obowiązek bronienia i umacniania wiary, musi sam dobrze ją poznać. Od kandydata wymaga się nie tylko teoretycznej znajomości prawd katechizmowych(zaświadczenie ze szkoły), ale umiejętności praktycznego ich zastosowania. Nie wystarcza więc, że ktoś dobrze uczy się religii, ale powinien na co dzień postępować jak autentyczny chrześcijanin.

e) posiadać szczerą intencję

Przez ten warunek należy rozumieć dobrą wolę służenia Bogu całym sercem i sumiennego wypełniania podjętych zobowiązań, a zwłaszcza świadczenia swoim życiem o Chrystusie. Nie powinno się przyjmować tego sakramentu tylko dlatego, że inni go przyjmują, a więc – jak to się mówi – dla ludzkiego oka. Istotne w tym względzie jest osobiste pragnienie pozostania do końca życia wiernym Bogu.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi katechezami: