I KOMUNIA ŚWIĘTA

Spotkania dla rodziców i dzieci klas trzecich, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu I komunii świętej odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 12:30.

Zgodnie z rozporządzeniem biskupa diecezjalnego przygotowanie do I komunii świętej rozpoczyna się w I klasie. O terminach spotkań dla I i II klasy będziemy informować.

Materiały do nauki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

I Komunia Święta w parafii pw. św. Anny w Białej Podlaskiej odbywa się w pierwszą sobotę maja o godz. 11.00. Spotkania rodziców i dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej odbywają się w niedziele raz w miesiącu po Mszy św. o godz. 12.30 i są poprzedzane ogłoszeniem tydzień wcześniej, które je zapowiada.


Uroczystość I Komunii św.

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym.

Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Konferencję Episkopatu Polski dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej, po odpowiednim przygotowaniu, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.

W szczególności do zadań rodziców należy:

  • systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto.;
  • odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
  • uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
  • odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedziele do Komunii św., aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.

Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka.