MAŁŻEŃSTWO

W katechezach można uczestniczyć również w trybie weekendowym. W naszej diecezji są 2 domy pielgrzyma w których prowadzone są takie kursy przedmałżeńskie. Dokładne dane w poniższym linku:

Podstawowe informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia  Sakramentu Małżeństwa

Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej, minimum trzy miesiące przed ślubem.

Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

 1. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).
 2. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią, należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele u swojego proboszcza.
 3. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:
  • Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją „do ślubu kościelnego”.
  • świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarczy).
  • dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
  • dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
  • Dowody osobiste (do wglądu).
  • Indeks poświadczający uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich.
 4. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie, dostarczyć kancelarii parafialnej.
 5. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
 6. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.
 7. Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.
 8. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (najpóźniej 15 minut przed ślubem).
 9. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa, ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia)
 • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

 • Indeks lub zaświadczenie odbycia nauk przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej
 • Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego kontraktu cywilnego
 • Dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • Narzeczeni mają obowiązek odbyć co najmniej 2 spowiedzi przed zawarciem sakramentu małżeństwa i odbyć dzień skupienia w Sanktuarium Maryjnym w Woli Gułowskiej – 2 niedziela miesiąca godz. 14.00
 • Odbywają również przygotowanie bliższe do Sakramentu Małżeństwa w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu.


Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z ks. Proboszczem parafii (wymagane zaświadczenie o przebytym kursie kamerzystów i fotografów wydawane przez Diecezjalna Komisję Liturgiczną.