HISTORIA PARAFII

Rys historyczny

1525 – Grzegorz Iwanowicz Illinicz marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego buduje pierwszy kościół. Kościół ten był drewniany. Spłoną ok. 1590 r.

1596 – Książe Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotka, funduje nowy, murowany kościół, stojący do dziś.

1602 – Ukończenie budowy kościoła. Mistrz budowlany Andrzej Mularz dobudowuje prezbiterium z półokrągłą absydą i dwie zakrystie.

1625 – Tekla z Wołłowiczów, Księżna Radziwiłłowa dobudowuje z prawej strony kościoła kaplicę, zwaną „Kaplica Różańcowa”.

1683 – Na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem Księżna Katarzyna Radziwiłłowa, siostra Jana III Sobieskiego wznosi na kościele barokową wieżę, a u stóp Krzyża kazała umieścić półksiężyc, jako symbol zwycięstwa nad islamem.

1683-1690 – Księżna Katarzyna Radziwiłł buduje 3 ołtarze klasycze, kolorowo marmoryzowane, w zwieńczeniach umieszczone są mitry książęce Radziwiłłów. W głównym ołtarzu pod mitrą czarny orzeł z trzema trąbami – Herb Radziwiłłów.

1700 i dalej – Książe Karol Stanisław Radziwiłł, wraz z żoną Anną z Sanguszków dobudowuje z lewej strony kaplicę rodzinną, do dziś zwaną Radziwiłłowską pod wezwaniem św. Jana Kantego. Wystrój jej wnętrza jest tak bogaty, że stanowi ona najwspanialszy okaz sztuki renesansowej na Podlasiu. Prawdziwa perła architektury renesansowej.

1834/74 – Gruntowny remont zewnętrzny pod kierunkiem budowniczego, Maksymiliana Pawłowskiego. Kościół otoczono parkanem murowanym. Dobudowano też przedsionek.

1881 – Ks. dziekan Wawrzyniec Brzozowski odnawia kościół wewnętrznie.

1913 – Ks. dziekan Stanisław Noyszewski dokonuje gruntownego remontu kościoła. Złożyły się na to składki parafian oraz procent od kapitału, które na kościół w Białej złożyła Laura Lubatyńska, właścicielka majątku Krasówka.

1985 – Ks. kan. Roman Soszyński, dzięki ofiarności parafian pokrywa miedzianą blachą dach na kościele oraz wymienia posadzkę marmurową.

W ostatnich latach zostało odnowione wnętrze kościoła.