ORGANISTA

Organista naszego kościoła, zaprasza chętne osoby do śpiewu w chórze parafialnym.